Dagsorden for Generalforsamling 2018

Ordinær generelforsamling i TRC - Taastrup Rollespilsklub søndag 4/2-2018 kl. 11

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent samt gennemgang og godkendelse af dagsordenen. Dirigenten bliver bekendt med de fuldmagter der vil komme i brug under generalforsamlingen.
 2. Godkendelse af indkaldelse
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse
 5. Indkomne forslag
  • 5a. Ændring af ordlyd for vedtægternes §5.7. Tilføjes “hver for sig”.

   Gammel ordlyd: “Formanden og kassereren har, med udgangspunkt i det af generalforsamlingen vedtagne budget, tegningsret for foreningen.”

   Ny ordlyd: “Formanden og kassereren har hver for sig, med udgangspunkt i det af generalforsamlingen vedtagne budget, tegningsret for foreningen.”

  • 5b. Rengøring debat og beslutningsforslag

    

 6. Valg af formand (lige år)
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 9. Eventuelt
  • 9a. Hyttetur med figurspil (reklame)

 

Drift af TRC - en beskrivelse

https://docs.google.com/document/d/14UMg6MOSip_xYe2rOfc37vKC8RA67MQ09mknRInSBVY/

Regnskab 2017

Budget 2018 

https://docs.google.com/document/d/1oRa5XvzGRo4L3abXRfDFH_v_Qh4x8pnSJAH3VXxyx5U/

Vedr. 5a. Ændring af ordlyd for vedtægternes §5.7. Tilføjes “hver for sig”.

Ændringen ønskes for at gøre interaktioner med diverse banker (og Mobile Pay) nemmere. Der er ingen ændring i betydningen af paragraffen.

Posted in Nyheder

Print

 • Kontaktperson - Figurspil

  Marc Fornés-Sandorff

  22579416
 • Kontaktperson - Rollespil

  Formand David Johansen
  formand@trc.dk
  60537756
 • Kontaktperson - Øvrige

  Formand David Johansen
  formand@trc.dk
  60537756