Dagsorden for Generalforsamling 2018

Ordinær generelforsamling i TRC - Taastrup Rollespilsklub søndag 4/2-2018 kl. 11

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent samt gennemgang og godkendelse af dagsordenen. Dirigenten bliver bekendt med de fuldmagter der vil komme i brug under generalforsamlingen.
 2. Godkendelse af indkaldelse
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse
 5. Indkomne forslag
  • 5a. Ændring af ordlyd for vedtægternes §5.7. Tilføjes “hver for sig”.

   Gammel ordlyd: “Formanden og kassereren har, med udgangspunkt i det af generalforsamlingen vedtagne budget, tegningsret for foreningen.”

   Ny ordlyd: “Formanden og kassereren har hver for sig, med udgangspunkt i det af generalforsamlingen vedtagne budget, tegningsret for foreningen.”

  • 5b. Rengøring debat og beslutningsforslag

    

 6. Valg af formand (lige år)
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 9. Eventuelt
  • 9a. Hyttetur med figurspil (reklame)

 

Drift af TRC - en beskrivelse

https://docs.google.com/document/d/14UMg6MOSip_xYe2rOfc37vKC8RA67MQ09mknRInSBVY/

Regnskab 2017

Budget 2018 

https://docs.google.com/document/d/1oRa5XvzGRo4L3abXRfDFH_v_Qh4x8pnSJAH3VXxyx5U/

Vedr. 5a. Ændring af ordlyd for vedtægternes §5.7. Tilføjes “hver for sig”.

Ændringen ønskes for at gøre interaktioner med diverse banker (og Mobile Pay) nemmere. Der er ingen ændring i betydningen af paragraffen.

Posted in Nyheder

Print Email

Log in to comment


André Samuelsen's Avatar
André Samuelsen replied the topic: #25627 04 Feb 2018 13:32
Det er ikke lykkedes at nå til en klar konsensus. Debatten tyder på at der ikke er utilfredshed med rengøringsniveauet (og oprydningen) generelt, men der er misforhold i medlemmernes følelse af hvem der deltager i vores forpligtende fællesskab, og hvem der ikke ikke deltager, når det kommer til rengøring i klubben.

Generalforsamlingen opfordrer til at medlemmerne bliver bedre til at svare ja eller nej til invitationer om deltagelse i rengøring. Det er ikke brugbart at man melder måske, eller sket ikke svarer på invitationen.

René melder sig til at stå for rengøring i løbet af 2018.
André Samuelsen's Avatar
André Samuelsen replied the topic: #25625 03 Feb 2018 15:46
Vedr. punkt 5b bedes i svare på følgende spørgeskema

goo.gl/forms/mfLHtfGHpBurBlQJ2
Mass Max Pedersen replied the topic: #25624 02 Feb 2018 18:13
Jeg vil gerne informere om at jeg opstiller igen.
René W Nielsen's Avatar
René W Nielsen replied the topic: #25623 02 Feb 2018 17:43
Kommer nok ikke som en overraskelse for ældre medlemmer, men jeg stiller op til bestyrelsen. Dette gælder både til formandsposten og som alm. bestyrelsesmedlem.
Til dem som ikke kender mig kan jeg kun råde til at tage kontakt til mig hvis man gerne vil have en dybere samtale omkring princippet ved mit kandidatur.

Grundprincipper:
Jeg repræsenterer medlemmerne.
Dette betyder at jeg ikke har egne ønsker og mål for foreningen retning andet end at holde en hyggelig og imødekommende atmosfære i klubben. Derfor forhører jeg mig hos medlemmer om holdninger til forskellige emner inden disse bliver drøftet i bestyrelsen.

Åben dør.
Hvis du gerne vil give din mening til kende, eller spørge indtil bestyrelses beslutningen kan du bare tage kontakt også kan vi snakke om det. Hvis du ikke ønsker dit navn viderebragt til resten af bestyrelsen eller andre, sker dette selvfølgelig ikke.

Hvorfor man ikke skulle stemme på mig:
Jeg kommer i klubben for rollespil og enkelte gange noget brætspil (sjældent). Derfor kender jeg ikke til hvad hele klubben har med at gøre, selvfølgelig kan man snakke med mig hvis man ser mig, men det betyder ikke at jeg automatisk kender til de udfordringer som figurspillere, brætspillere og hvad vi ellers måtte have i klubben har. Jeg kommer kun til at kende til de udfordringer som man fortæller mig om.
Jeg er blevet kaldt overdiplomatisk. Da jeg ikke repræsenterer egne holdninger, men det konsensus der kommer efter at jeg har talt med folk, kan jeg kun forholde mig neutralt i forhold til input og hvordan jeg kommunikerer. Jeg er dog ærlig inde for disse rammer.
André Samuelsen's Avatar
André Samuelsen replied the topic: #25622 29 Jan 2018 20:36
Så vidt jeg er orienteret, så stiller de siddende bestyrelsesmedlemmer ikke op til genvalg. Jeg stiller op som formand med et principprogram, som vil blive offentliggjort snarest muligt.
René W Nielsen's Avatar
René W Nielsen replied the topic: #25621 29 Jan 2018 15:55
Betyder det at der ikke er nogen af de sidende 3 bestyrelsesmedlemmer samt formanden som genopstiller? Eller er dette stadig under overvejelse? Vil også opfordre til at man laver en forum tråd med dagsorden, eventuelt så interesserede kan påskrive kandidatur eller ligende for at gøre det nemmere for medlemmer der stemmer via fuldmagt.
 • Kontaktperson - Figurspil

  Marc Fornés-Sandorff

  22579416
 • Kontaktperson - Rollespil

  René Nielsen
  rene@trc.dk
  51251319
 • Kontaktperson - Øvrige

  Formand Jon Nielsen
  jon@trc.dk
  25417628