Indkaldelse til ordinær generalforsamling søndag 6 februar 2022 kl 11

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i TRC søndag 6. februar 2022 kl 11.00 i TRCs lokaler på Parkskolen, Taastrup.

Kontingentet for 2022 er 200 kr og kan betales via Mobile Pay nr 90255. Ønsker du at betale på en anden måde skal du tage kontakt til kasserer André på email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more: Indkaldelse til ordinær generalforsamling søndag 6 februar 2022 kl 11

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i TRC søndag 6. februar 2022 kl 11.00 i TRCs lokaler på Parkskolen, Taastrup.

Kontingentet for 2022 er 200 kr og kan betales via Mobile Pay nr 90255. Ønsker du at betale på en anden måde skal du tage kontakt til kasserer André på email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vi forventer at der til februar ikke vil være coronarestriktioner som forhindrer os i at afholde generalforsamlingen fysisk. Hvis der mod forventning er indført restriktioner 10 dage før generalforsamlingen, så vil vi enten afholde generalforsamlingen digitalt eller udskyde den. Dette meldes ud sammen med den endelige dagsorden senest søndag 30. januar.

Der vil til generalforsamlingen blive serveret en sandwich eller lign let anretning.

Foreløbig dagsorden:

 • Valg af dirigent og referent samt gennemgang og godkendelse af dagsordenen. Dirigenten bliver bekendt med de fuldmagter der vil komme i brug under generalforsamlingen.
 • Godkendelse af indkaldelse
 • Formandens beretning
 • Forslag: 10.000 kr til udskiftning af spots. (Stillet af Steen)
 • Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse
 • Godkendelse af ændringer i ordensreglerne og Corona retningslinjer
 • Hyttetur
  • Forslag: Hytteturen 2022 aflyses. (Stillet af André)
 • Indkomne forslag
  • Eksklusion af Pelle (stillet af André)
  • Bestyrelsen skal bestå af 3-5 personer, dvs en formand, en kasserer og 1-3 bestyrelsesmedlemmer, med konsekvensrettelser af vedtægternes §§3.9, 5.1, og 5.2 (stillet af André)
  • Ændring af vedtægternes §§2.2 og 2.3 (Stillet af Jon)
  • Tilføjelse af ny §2.6 og konsekvensrettelser (Stillet af Jon)
  • Ændring af vedtægternes §3.2 (Stillet af Jon)
  • Ændring af vedtægternes §3.3 (Stillet af Jon)
  • Tilføjelse af ny §3.4 og konsekvensrettelser (Stillet af Jon)
  • Ændring af vedtægternes §3.10 og konsekvensrettelser (Stillet af Jon)
  • Tilføjelse af ny §3.11 (Stillet af Jon)
  • Ændring af vedtægternes §5.6 (Stillet af Jon)
  • Grammatiske rettelser af vedtægterne
 • Valg af formand
  • David ønsker ikke genvalg, Steen stiller op
 • Valg af kasserer
  • André trækker sig før tid da han skal være far
  • René stiller op
 • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 • Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 • Orientering om hjemmesiden (ved André)
 • Orientering om loftlys (ved André)
 • Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen, dvs 27 januar. Forslag kan sendes til email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Den endelige dagsorden offentliggøres søndag 30 januar.