Medlemsoplysninger


I forbindelse med medlemskab af foreningen skal foreningen have nogle informationer.

Du kan ikke blive medlem af foreningen uden at oplyse navn, postnummer og fødselsdato.

Derudover bedes du også oplyse fuld adresse, telefonnummer og e-mail-adresse.


For medlemmer under 18 år, skal det sikres, at forældremyndighedsindehaveren giver samtykke til registreringen. Kontaktoplysninger (telefon/e-mail) på forældre/værge kan være et alternativ til kontaktoplysninger direkte til medlemmer under 18 år.


Formålet bag dette er:

Der er behov for, at have kontaktoplysninger på medlemmerne i forhold til foreningens almene drift (herunder for eksempel bestyrelsens mulighed for at kontakte medlemmer i forhold til: nøgler, skabe, hjemlån af spil, eventuelle overtrædelser af ordensreglerne, kontakt omkring manglende betaling af kontingent).

Der er behov for, at have medlemmernes kontaktoplysninger for at kunne indkalde til en urafstemning i henhold til foreningens vedtægter.


Retten til ikke at oplyse fuld adresse, telefonnummer eller e-mail

Hvis du af forskellige årsager ikke ønsker/kan oplyse fuld adresse/telefonnummer/e-mail, vil det ikke have betydning for, hvorvidt du kan blive medlem i foreningen. Men det kan for eksempel have betydning for dine muligheder for at have adgang til lokalerne (nøglebrik), lån af skab og hjemlån af materialer.

Hvis du ikke ønsker/kan oplyse fuld adresse/telefonnummer/e-mail i forbindelse med din indmeldelse i foreningen, bør du kontakte foreningen, inden du foretager en indbetaling af kontingent.

Du kan læse nærmere i foreningens privatlivspolitik (link til pdf).

Medlemsskab 2023

Du er altid velkommen til at besøge foreningen og se hvad vi laver inden du melder dig ind. Medlemsskab kan opnås af alle som støtter op om foreningens aktiviteter, og overholder foreningens regler. Medlemsskab giver dig lov til at deltage i og afholde arrangementer i foreningens lokaler.

Du opnår medlemsskab ved at betale kontingent via mobile Pay nr 90255 (husk at angive navn). Du kan alternativt betale via bankoverførsel til 5333-0242301.

Kontingent 2023:

  • 200 kr (voksen)
  • 100 kr (under 18 år).

Medlemsskabet gælder for hele år 2023, uanset hvornår på året du melder dig ind.

  • Du kan ikke blive medlem af foreningen uden at oplyse navn, postnummer og fødselsdato.

  • Derudover bedes du også oplyse fuld adresse, telefonnummer og e-mail adresse.

  • Informationer sender du via e-mail til kasserer@trc.dk

Overstående information omkring dig bliver kun indsamlet i henhold til foreningens privatlivspolitik.