Hyttetur 2024

Igen i år, kan du komme med på den klassiske TRC hyttetur. Det bliver hyggeligt, lige som altid (også selvom St. Bededag er afskaffet).

Hytteturen er i år fra torsdag d. 25. april om eftermiddagen til søndag d. 28. april.
Nu hvor fredag ikke længere er en helligdag, kan man også deltage fra fredag eftermiddag frem til søndag. Eller kun deltage lørdag.

Kom og spil med. Kortspil. Brætspil. Rollespil. Figurspil. Spil til enhver smag.

Ordensregler for TRC

§1. Brug din sunde fornuft

1. Det er vigtigt, at du har det rart i TRC – men vigtigere at din opførsel ikke forhindrer andre i at have det rart.

§2. Der skal være plads til alle

1. TRC er en stor forening i små lokaler – og alligevel skal der være plads til os alle sammen. Du skal derfor vise hensyn til de andre i lokalerne
2. Børn under 15 år må ikke opholde sig i foreningens lokaler uden forældre/værge, medmindre der er truffet forudgående aftale med bestyrelsen.

3. TRC er en forening med mange forskellige spil. Selvom alle spil er vigtige, er der nogle spil, der er vigtigere end andre. I forhold til fordeling af plads i foreningens lokaler, har rollespil altid første prioritet – også i forbindelse med afspilning af musik. Der er heldigvis masser af borde, men når pladsen bliver trang, så er bræt- og figurspil vigtigere end kortspil og andre "små" hyggespil.

4. Computeren er primært til brug til forberedelse af spil (herunder print i mindre omfang).

§3. Oprydning klarer du selv

1. Naturligvis rydder du op efter dig selv. Du hjælper også til, hvis der er andre der er i gang med en storstilet oprydning med støvsugning. Når du tager hjem efter et besøg i TRC, så har du ryddet op efter dig – også slikpapir, maling, coladåser, elastikker og rollespilsbøger.

2. The-køkkenet skal holdes pinligt rent.

3. Du må ikke efterlade ting i og ved håndvasken.

4. Ting, der ligger rundt omkring, kan risikere at blive smidt ud i forbindelse med en oprydning - særligt beskidt bestik og service.

5. Køleskabet må ikke bruges til opbevaring af egne drikke- og madvarer ud over hvad du drikker/spiser samme dag..

§4. Skabe

1. Har du brug for at opbevare ting i TRC, skal du låne et skab.

2. Bestyrelsen bestemmer, hvem der kan låne et af foreningens skabe. Bestyrelsen kan fratage medlemmer muligheden for at låne et skab. Ønsker du at låne et skab, skal du kontakte bestyrelsen.

3. Øvrige regler for lån af skabe er specificeret i reglerne for lån af skab.

§5. Spilbiblioteket

1. Medlemmer er velkomne til at låne bøger med hjem fra foreningens rollespilsbibliotek. Nogle få bøger er ikke til hjemlån, men det står på dem.

2. Bøger må lånes med hjem i op til 1 måned, men låner du en eller flere bøger med hjem, som der er andre der bruger meget, skal du aflevere bøgerne tilbage i løbet af en uge.

3. Alle andre hjemlån end rollespilsbøger skal godkendes af bestyrelsen før hjemlån.

4. Når du låner bøger eller andet med hjem, så skal du skrive til bestyrelsen, hvilke ting du har lånt. Helst med billede også.

5. Bestyrelsen kan fratage medlemmer muligheden for at låne materialer med hjem. 

§6. Nøgler

1. Bestyrelsen bestemmer, hvem der råder over vores nøglebrikker. Bestyrelsen kan fratage medlemmer muligheden for at have nøglebrik. Ønsker du at låne en nøglebrik, skal du kontakte bestyrelsen.

2. Brikken kan åbne hoveddøren til skolen. Du skal bruge en kode til at åbne døren ind til foreningens lokaler.

3. Uden for skolens åbningstid skal hoveddøren være låst.

4. Døren til trappen skal holdes låst.

5. Når du åbner lokalerne skal du kontrollere at lokalerne er blevet lukket ordentligt.

6. Når du lukker lokalerne skal du sørge for at:

 • Fjerne affald fra borde og gulv
 • Sætte bøger på plads.
 • Sætte brætspil på plads.
 • Sætte terræn på plads.
 • Lægge skriveredskaber og terninger på plads.
 • Lukke vinduer.
 • Smide skraldeposer, pap og andet skrald op i containeren.
 • Slukke lyset på toilettet, på gangen til toilettet, på gangen til lokalerne og alle foreningens lokaler.
 • Døren til lokalerne lukkes og låses.
 • Hovedøren lukkes (der er smæklås på uden for skolens åbningstid).

7. Hvis døren ind til lokalerne ikke vil låse, er den formentlig løbet tør for batteri. Sæt nye batterier i, og giv bestyrelsen besked.

8. Hvis din nøglebrik bliver væk, skal du med det samme kontakte bestyrelsen.

§7. Billeder/videooptagelser

1. Der kan blive taget billeder/videooptagelser i foreningens lokaler, som bliver delt på foreningens hjemmeside og andre sociale medier både af foreningen og foreningens medlemmer.

2. Foreningens brug af billeder/videooptagelser er beskrevet i vores privatlivspolitik.

3. Som medlem må du gerne tage billeder/videooptagelser til privat brug i forbindelse med aktiviteter i forenings lokaler. Du skal have samtykke fra de personer, der optræder på billeder/videooptagelserne.

4. Du har et særligt ansvar for at sikre, at der ikke tages eller deles billeder, hvor folk optræder i situationer, hvor de med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket.

5. Inden du offentligt deler billeder/videooptagelser, skal du sikre dig samtykke til at dele dem fra de personer som optræder.

§8. Helt ude i skoven

1. Du må ikke overnatte i lokalerne.

2. Rygning er forbudt i lokalerne.

3.  Stearinlys, må ikke efterlades tændte uden opsyn.

4. Rednings- og flugtveje skal altid være ryddet.

5. Det er tilladt at drikke alkohol i foreningens lokaler, i forbindelse med, eller umiddelbart efter, andre aktiviteter. Det er ikke tilladt at komme i lokalerne for at sidde og drikke, eller at være stærkt beruset. Unge under 18 må ikke drikke alkohol i foreningens lokaler. .

6. Hunde og andre dyr må ikke medbringes i foreningens lokaler uden forudgående aftale med bestyrelsen.

Andet

Ordensreglerne er vedtaget på den ordinære generalforsamling 4/2-2024.
Foreningens generalforsamling har til enhver tid ret til at ændre ordensreglerne..
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde ændre foreningens ordensregler. Sådanne ændringer skal forelægges og godkendes på førstkommende generalforsamling.

Medlemsskab 2024

Du er altid velkommen til at besøge foreningen og se hvad vi laver inden du melder dig ind. Medlemsskab kan opnås af alle som støtter op om foreningens aktiviteter, og overholder foreningens regler. Medlemsskab giver dig lov til at deltage i og afholde arrangementer i foreningens lokaler.

Du opnår medlemskab ved at:

1) Udfylde en indmeldelsesblanket.

2) Betale kontingent via mobile Pay nr 90255 (husk at angive navn). Du kan alternativt betale via bankoverførsel til 5333-0242301.

Kontingent 2024:

 • 300 kr. (voksen)
 • 150 kr. (under 18 år).

Medlemsskabet gælder for hele år 2024, uanset hvornår på året du melder dig ind.

 • Du kan ikke blive medlem af foreningen uden at oplyse navn, postnummer og fødselsdato.

 • Derudover bedes du også oplyse fuld adresse, telefonnummer og e-mail adresse.

 • Indmeldelsesblanket sender du via e-mail til kasserer@trc.dk

Overstående information omkring dig bliver kun indsamlet i henhold til foreningens privatlivspolitik.