Betingelser for lån af skab

Nedenstående beskriver de betingelser, der er gældende for lån af skab i TRC – Taastrup Rollespilsklub. Betingelserne er vedtaget på den ordinære generalforsamling 3/2-2008.

Medlemmer, der låner et skab af foreningen, skal underskrive følgende aftale.

Skabet er foreningens ejendom og skal afleveres tilbage i samme stand, som det blev lånt (slitage af almindelig brug er ok). Det er derfor ikke tilladt at sætte klistermærker på lågen, save eller på anden måde modificere skabet ved fx at skrue nye hylder i.

Medlemmerne skal selv, hvis de ønsker det, sørge for en hængelås til deres skab.

Ansvar

Foreningen påtager sig intet forsikringsmæssigt eller andet juridisk ansvar for de private ejendele, medlemmer opbevarer i et skab udlånt af foreningen.

Ejendele, der er udsat for hurtig fordærvelse (fx fødevarer), udgør en særlig brandfare, eller kan påføre skade på skabet, må ikke opbevares i skabet uden der udtrykkeligt er truffet skriftlig aftale med bestyrelsen.

Skulle sådanne effekter alligevel blive opbevaret, hæfter medlemmet for alle økonomiske og skadelige følger heraf. Dette kan også medføre ophævelse af ens lån af skab.

Foreningen er til enhver tid berettiget til at bortfjerne og uskadeliggøre, herunder at destruere sådanne effekter eller bedst muligt at afhænde disse.

Administration af udlån af skabe

Bestyrelsen administrerer udlån af skabe.

Bestyrelsen kan fratage medlemmer retten til at låne et skab, hvis medlemmet ikke overholder foreningens regler som for eksempel vedtægter, ordensregler og disse regler. Medlemmer kan anke bestyrelsens beslutninger omkring lån af skabe til generalforsamlingen.

Hvis der er skabe, der i en periode ikke er udlånt, kan medlemmer ansøge om at låne flere skabe af bestyrelsen. Aftale om lån af et ekstra skab er kun gældende frem til førstkommende ordinære generalforsamling, hvorefter skabet skal ryddes - eller bestyrelsen skal imødekomme en ny ansøgning om lån af et ekstra skab.

I tilfælde hvor bestyrelsen har begrundet mistanke om et medlem opbevarer ting i sit skab, der er imod foreningens ordensregler, kan bestyrelsen kræve at få adgang til skabet. Gives tilladelse ikke indenfor 14 dage har bestyrelsen lov til selv at skaffe adgang til skabet.

Tømning af skabe

Snarest 1 måned efter et medlem enten melder sig ud af TRC, bliver ekskluderet, kommer i restance med kontingent, får frataget retten til at låne et skab, eller tilsvarende, skal et udlånt skab være tømt. Når skabet er tømt vurderes det om skabet er afleveret tilbage i passende stand. Er dette ikke tilfældet skal medlemmet betale prisen for genetablering af skabet.

Bestyrelsen har ret til at åbne og tømme skabe, der har været udlånt til tidligere medlemmer efter 2 måneder. Bestyrelsen skal dog først forsøge at kontakte medlemmet og give mulighed for at medlemmet selv tømmer skabet

Indholdet at tømte skabe opbevares af TRC i 6 måneder, hvorefter bestyrelsen en sidste gang skal forsøge at kontakte det tidligere medlem inden det opbevarede bliver overdraget politiets hittegodskontor.

Andet

Foreningens generalforsamling har til enhver tid ret til at ændre vilkårene for lån af foreningens skabe – og dermed ophæve denne låneaftale.

Medlemsskab 2023

Du er altid velkommen til at besøge foreningen og se hvad vi laver inden du melder dig ind. Medlemsskab kan opnås af alle som støtter op om foreningens aktiviteter, og overholder foreningens regler. Medlemsskab giver dig lov til at deltage i og afholde arrangementer i foreningens lokaler.

Du opnår medlemsskab ved at betale kontingent via mobile Pay nr 90255 (husk at angive navn). Du kan alternativt betale via bankoverførsel til 5333-0242301.

Kontingent 2023:

  • 200 kr (voksen)
  • 100 kr (under 18 år).

Medlemsskabet gælder for hele år 2023, uanset hvornår på året du melder dig ind.

  • Du kan ikke blive medlem af foreningen uden at oplyse navn, postnummer og fødselsdato.

  • Derudover bedes du også oplyse fuld adresse, telefonnummer og e-mail adresse.

  • Informationer sender du via e-mail til kasserer@trc.dk

Overstående information omkring dig bliver kun indsamlet i henhold til foreningens privatlivspolitik.