Indkaldelse til ordinær generalforsamling søndag 6 februar 2022 kl 11

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i TRC søndag 6. februar 2022 kl 11.00 i TRCs lokaler på Parkskolen, Taastrup.

Kontingentet for 2022 er 200 kr og kan betales via Mobile Pay nr 90255. Ønsker du at betale på en anden måde skal du tage kontakt til kasserer André på email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more: Indkaldelse til ordinær generalforsamling søndag 6 februar 2022 kl 11

Ordensregler for TRC

§1. Brug din sunde fornuft og lyt til bestyrelsen

1. Det er vigtigt, at du har det rart i TRC – men vigtigere at din opførsel ikke forhindrer andre i at have det rart.

§2. Der skal være plads til alle

1. TRC er en stor forening i små lokaler – og alligevel skal der være plads til os alle sammen. Du skal derfor vise hensyn til de andre i lokalerne

2. TRC er en forening med mange forskellige spil. Selvom alle spil er vigtige, er der nogle spil, der er vigtigere end andre. I forhold til fordeling af plads i foreningens lokaler, har rollespil altid første prioritet – også i forbindelse med afspilning af musik. Der er heldigvis masser af borde, men når pladsen bliver træng, så er bræt- og figurspil vigtigere end kortspil og andre "små" hyggespil.

3. Computeren kan sagtens bruges til fx spil og film – det er helt ok. Men skal du bruge computeren for at lave noget forarbejde til et spil (fx spilpersoner eller scenarier), så har du førsteret.

§3. Oprydning klarer du selv

1. Naturligvis rydder du op efter dig selv. Du hjælper også til, hvis der er andre der er i gang med en storstilet oprydning med støvsugning og andre sjove ting. Når du tager hjem efter et besøg i TRC, så har du ryddet op efter dig – også slikpapir, maling, coladåser, elastikker og rollespilsbøger.

2. The-køkkenet skal holdes pinligt rent. Det er ikke i orden at efterlade uvaskede knive, tallerkner, kaffekrus, mm.

3. Det er ok at vaske bestik og lignende op på toilettet, men det skal også stilles på plads efter brug. Du må ikke efterlade ting i og ved håndvasken.

4. Beskidt bestik og service bliver smidt ud – uanset om det står i køkkenet eller i klubbens lokaler. Alt andet der roder, kan også risikere at blive smidt ud.

5. Der må gerne opbevares private madvarer i køleskabet i køkkenet, men husk at fjerne dine ting inden de bliver for gamle. Hvis du finder ting der er for gamle, så smid dem, også selvom det ikke er dine egne. Der må ikke opbevares madvarer i køleskabet til sodavand.

§4. Skabe

1. Har du brug for at opbevare ting i TRC, skal du låne et skab. Alle andre ting, der ligger rundt omkring, kan sagtens risikere at blive smidt ud i forbindelse med en oprydning.

2. Du kan låne et skab ved at kontakte bestyrelsen. Regler for lån af skabe er specificeret i Skabsreglementet.

§5. Spilbiblioteket

1. Alle medlemmer er velkomne til at låne bøger med hjem fra klubbens rollespilsbibliotek. Nogle få bøger er ikke til hjemlån, men det står på dem. Forhør dig i klubben og på forum inden du låner bøger hjem som er relevante for aktuelle kampagner.

2. Bøger må lånes med hjem i op til 1 måned, men låner du en eller flere bøger med hjem, som der er andre der bruger meget, skal du aflevere bøgerne tilbage i løbet af en uge.

3. Tag lige en snak med nogen fra bestyrelsen, inden du låner et brætspil med hjem – for det er ikke altid, at det kan lade sig gøre.

4. Når du låner materialer med hjem, så opret en ny tråd i biblioteksforummet på hjemmesiden. Overskriften på tråden skal indeholde dato og rollespilssystem (eller brætspil), og selve indlægget skal indeholde titlerne på de materialer du låner, hvornår du forventer at aflevere dem og et telefonnummer du kan kontaktes på.

§6. Nøgler

1. Bestyrelsen bestemmer hvem der råder over vores nøglebrikker. Brikken kan åbne hoveddøren til skolen og døren til gangen. Du skal bruge en kode til at åbne døren ind til klubben.

2. Klubben råder også over én nøgle til WC-et. Denne har en fast plads i klubben, nær døren til gangen. Sammen med WC-nøglen er også en nøgle til skralderummet.

3. Uden for skolens åbningstid skal hoveddøren være låst. Døren til gangen skal holdes lukket.

4. Når du åbner klubben skal du kontrollere at klubben er blevet lukket ordentligt, og sørge for at tænde lyset og klubtelefonen, så andre kan se at klubben er åben.

5. Når du lukker klubben skal du sørge for at:

i. Fjerne affald fra borde og gulv

ii. Sætte bøger på plads i reolen

iii. Sætte brætspil på plads i brætspilsskabet

iv. Sætte terræn på plads i skabet

v. Lægge skriveredskaber og terninger på plads

vi. Lukke vinduer

vii. Sætte telefonen i opladeren, hvis det er nødvendigt

viii. Toilettet er låst og toiletnøglen er på sin plads

ix. Smide skraldeposer op i containeren

x. Slukke lyset på toilettet, på gangen til toilettet, på gangen til klubben og i alle klubbens rum

xi. Døren til klubben lukkes og låses

xii. Hovedøren låses (hvis det er uden for skolens åbningstid)

6. Hvis døren ikke vil låse er den formentlig løbet tør for batteri. Sæt nye batterier i, og giv bestyrelsen besked.

7. Hvis din nøglebrik bliver væk skal du med det samme kontakte formanden.

§7. Helt ude i skoven

1. Du må ikke overnatte i lokalerne.

2. Rygning er forbudt i lokalerne.

3. Du må ikke lege med attrapvåben i lokalerne.

4. Tænder du stearinlys, må de ikke efterlades tændte uden opsyn.

5. Rednings- og flugtveje skal altid være ryddet.

6. Det er tilladt at drikke alkohol i klubbens lokaler, i forbindelse med, eller umiddelbart efter, andre aktiviteter. Det er ikke tilladt at komme i lokalerne for at sidde og drikke, eller at være stærkt beruset. Reglerne for egen oprydning gælder især i forbindelse med alkohol. Bestyrelsen vil ikke tolerere, at der står tomme ølflasker, dåser og lignende. Unge under 15 må ikke drikke alkohol i klubbens lokaler. Til festlige arrangementer - fx grillfest eller julefrokost - skal medlemmer under 18 år have en seddel med hjemmefra, for at få lov til at nyde alkohol.

7. Det er bortvisningsgrund hvis du leger med en af klubbens pulverslukkere.

8. Det giver måske sig selv, men husk at den danske straffelov også gælder i TRC’s lokaler.