Ordensregler for TRC

§1. Brug din sunde fornuft og lyt til bestyrelsen

1. Det er vigtigt, at du har det rart i TRC – men vigtigere at din opførsel ikke forhindrer andre i at have det rart.

§2. Der skal være plads til alle

1. TRC er en stor forening i små lokaler – og alligevel skal der være plads til os alle sammen. Du skal derfor vise hensyn til de andre i lokalerne

2. TRC er en forening med mange forskellige spil. Selvom alle spil er vigtige, er der nogle spil, der er vigtigere end andre. I forhold til fordeling af plads i foreningens lokaler, har rollespil altid første prioritet – også i forbindelse med afspilning af musik. Der er heldigvis masser af borde, men når pladsen bliver træng, så er bræt- og figurspil vigtigere end kortspil og andre "små" hyggespil.

3. Computeren kan sagtens bruges til fx spil og film – det er helt ok. Men skal du bruge computeren for at lave noget forarbejde til et spil (fx spilpersoner eller scenarier), så har du førsteret.

§3. Oprydning klarer du selv

1. Naturligvis rydder du op efter dig selv. Du hjælper også til, hvis der er andre der er i gang med en storstilet oprydning med støvsugning og andre sjove ting. Når du tager hjem efter et besøg i TRC, så har du ryddet op efter dig – også slikpapir, maling, coladåser, elastikker og rollespilsbøger.

2. The-køkkenet skal holdes pinligt rent. Det er ikke i orden at efterlade uvaskede knive, tallerkner, kaffekrus, mm.

3. Det er ok at vaske bestik og lignende op på toilettet, men det skal også stilles på plads efter brug. Du må ikke efterlade ting i og ved håndvasken.

4. Beskidt bestik og service bliver smidt ud – uanset om det står i køkkenet eller i klubbens lokaler. Alt andet der roder, kan også risikere at blive smidt ud.

5. Der må ikke opbevares madvarer i køleskabet til sodavand.

§4. Skabe

1. Har du brug for at opbevare ting i TRC, skal du låne et skab. Alle andre ting, der ligger rundt omkring, kan sagtens risikere at blive smidt ud i forbindelse med en oprydning.

2. Du kan låne et skab ved at kontakte bestyrelsen. Regler for lån af skabe er specificeret i Skabsreglementet.

§5. Spilbiblioteket

1. Alle medlemmer er velkomne til at låne bøger med hjem fra klubbens rollespilsbibliotek. Nogle få bøger er ikke til hjemlån, men det står på dem. 

2. Bøger må lånes med hjem i op til 1 måned, men låner du en eller flere bøger med hjem, som der er andre der bruger meget, skal du aflevere bøgerne tilbage i løbet af en uge.

3. Alle andre hjemlån end rollespilsbøger skal godkendes af bestyrelsen før hjemlån.

4. Når man låner bøger eller andet med hjem, så skal man skrive på discord #hjemlån, hvilke ting man har lånt. Helst med billede også. Selve indlægget skal indeholde titlerne på de bøger/andet man låner.

§6. Nøgler

1. Bestyrelsen bestemmer hvem der råder over vores nøglebrikker. Brikken kan åbne hoveddøren til skolen og døren til gangen. Du skal bruge en kode til at åbne døren ind til klubben.

2. Uden for skolens åbningstid skal hoveddøren være låst.

3. Døren til gangen skal holdes lukket.

4. Når du åbner klubben skal du kontrollere at klubben er blevet lukket ordentligt, og sørge for at tænde lyset og klubtelefonen.

5. Når du lukker klubben skal du sørge for at:

 1. Fjerne affald fra borde og gulv
 2. Sætte bøger på plads.
 3. Sætte brætspil på plads.
 4. Sætte terræn på plads.
 5. Lægge skriveredskaber og terninger på plads.
 6. Lukke vinduer.
 7. Sætte telefonen i opladeren.
 8. Smide skraldeposer op i containeren.
 9. Slukke lyset på toilettet, på gangen til toilettet, på gangen til klubben og i alle klubbens rum.
 10. Døren til klubben lukkes og låses.
 11. Hovedøren lukkes (der er smæklås på uden for skolens åbningstid).

6. Hvis døren ikke vil låse er den formentlig løbet tør for batteri. Sæt nye batterier i, og giv bestyrelsen besked.

7. Hvis din nøglebrik bliver væk skal du med det samme kontakte bestyrelsen.

§7. Helt ude i skoven

1. Du må ikke overnatte i lokalerne.

2. Rygning er forbudt i lokalerne.

3. Du må ikke lege med attrapvåben i lokalerne.

4. Tænder du stearinlys, må de ikke efterlades tændte uden opsyn.

5. Rednings- og flugtveje skal altid være ryddet.

6. Det er tilladt at drikke alkohol i klubbens lokaler, i forbindelse med, eller umiddelbart efter, andre aktiviteter. Det er ikke tilladt at komme i lokalerne for at sidde og drikke, eller at være stærkt beruset. Reglerne for egen oprydning gælder især i forbindelse med alkohol. Bestyrelsen vil ikke tolerere, at der står tomme ølflasker, dåser og lignende. Unge under 15 må ikke drikke alkohol i klubbens lokaler. Til festlige arrangementer - fx grillfest eller julefrokost - skal medlemmer under 18 år have en seddel med hjemmefra, for at få lov til at nyde alkohol.

7. Det er bortvisningsgrund hvis du leger med en af klubbens pulverslukkere.

8. Det giver måske sig selv, men husk at den danske straffelov også gælder i TRC’s lokaler.

Medlemsskab 2023

Du er altid velkommen til at besøge foreningen og se hvad vi laver inden du melder dig ind. Medlemsskab kan opnås af alle som støtter op om foreningens aktiviteter, og overholder foreningens regler. Medlemsskab giver dig lov til at deltage i og afholde arrangementer i foreningens lokaler.

Du opnår medlemsskab ved at betale kontingent via mobile Pay nr 90255 (husk at angive navn). Du kan alternativt betale via bankoverførsel til 5333-0242301.

Kontingent 2023:

 • 200 kr (voksen)
 • 100 kr (under 18 år).

Medlemsskabet gælder for hele år 2023, uanset hvornår på året du melder dig ind.

 • Du kan ikke blive medlem af foreningen uden at oplyse navn, postnummer og fødselsdato.

 • Derudover bedes du også oplyse fuld adresse, telefonnummer og e-mail adresse.

 • Informationer sender du via e-mail til kasserer@trc.dk

Overstående information omkring dig bliver kun indsamlet i henhold til foreningens privatlivspolitik.